Podstawa prawna

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane realizowane są na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1570 z późń. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182/2011 poz. 1086);
  3. Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2019 r. (Dz. Urz. MZ z dnia 25 października 2018 r.)

Do września 2004 r. w białostockich szkołach szczepienia ochronne uczniów były wykonywane zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień w gabinetach profilaktyki zdrowotnej białostockich szkół przez pielęgniarki szkolne przy współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej SM ZOZ-u, który bezpośrednio przed szczepieniem dokonywał kwalifikacji lekarskiej uczniów do szczepień i był obecny podczas szczepienia. W związku z tym pełna dokumentacja szczepienna (informacja o szczepieniu, karta uodpornienia i inne) znajdowała się w gabinecie szkolnym i była dostępna w trakcie wykonywania szczepienia razem z pisemną zgodą rodziców i wywiadem dotyczącym stanu zdrowia ucznia.
Takie rozwiązanie pozwalało na uodpornienie w tym samym czasie całej populacji, co jest szczególnie istotne w przypadku uczniów z grup ryzyka, tj. z problemami zdrowotnymi (przewlekle chorych, niepełnosprawnych, itp.) lub z problemami społecznymi (z rodzin niewydolnych opiekuńczo lub problemowych). Uczniowie ci są w większym stopniu narażeni na występowanie chorób zakaźnych niż reszta populacji (szczególnie z rodzin niewydolnych opiekuńczo lub wychowawczo). Należy przy tym zauważyć, że na terenie szkoły łatwiej wyegzekwować obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym niż w systemie lecznictwa ambulatoryjnego.
W wyniku działań podjętych w 2004 r. przez przedstawicieli Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców "Porozumienie Zielonogórskie" oraz zgodnie z decyzją Oddziału Podlaskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (pismo do NZOZ "PROMED-SCHOL" z dnia 6 października 2004 r. znak: MPZ 068 262/04), w Białymstoku za realizację szczepień odpowiedzialni są lekarze POZ, a szczepienia wykonywane są w gabinetach lekarzy pierwszego kontaktu.